Slagskipet Tirpitz har forlatt Fættenfjorden innerst i Trondheimsfjorden og stasjoneres ved tyskernes marinebase i Bogen i Ofoten for å utgjøre en større trussel mot allierte konvoier. Her skal skipet bli liggende til langt uti oktober. Jack Holmlund avbildes i en fraktebåt i Bogen med Tirpitz i bakgrunnen. (02.08.1942)

Bærplukking er for folk flest et vesentlig tilskudd til kostholdet. Norges Bærlag har fått reservert et parti spisesjokolade som skal deles ut til bærplukkere. De som plukker og leverer minst 25 kilo bær til godkjente mottakere, får anledning til å kjøpe to plater spisesjokolade, hver på 40 gram. I Telemark blir det utdelt pengepremier fra 25 kroner og nedover til de beste plukkerne blant skoleelevene. Men bærplukkingen er på den annen side strengt regulert. Det er, som i fjor, strengt forbudt å plukke kart, og ingen har lov til å begynne å plukke før den fastsatte dagen for de ulike bærslagene. Politi og lensmenn har fått streng beskjed om å slå ned på kart-plukkere. Mange blir knepet og bøtelagt. Profesjonelle bærplukkere kan bare levere til godkjente mottakere, mens detaljister bare kan selge til forbrukere innen sitt omsetningsdistrikt. Til hver forbruker kan man selge inntil to kilo bær av hvert slag. De fleste plukker dog til eget behov, så det er svært lite bær som kommer på markedet. (02.08.1942)

To tyskere kommer trampende inn i Erling Berg Pedersens hjem og arresterer ham. Han er en av redaktørene i den illegale avisen Patrioten. Han sendes til Grini og senere til konsentrasjonsleiren Natzweiler i Frankrike. Pedersen blir fratatt både giftering og lommeur. I mai 1945 kommer han hjem til Norge igjen, men med en naken ringfinger. Gifteringen og lommeuret blir imidlertid levert tilbake til familien og Pedersens datter Marit i 2012. (01.08.1942)

Den illegale avisa Fritt Norge omtaler kong Haakons nært forestående 70-årsdag på forsiden, med følgende oppfordring: «Alle gode nordmenn hedrer kongen på hans fødselsdag ved å bære en frisk blomst i knapphullet.» (01.08.1942)

Roald Dahl, som siden april har virket som assisterende flyattaché hos den britiske ambassaden i Washington, får sitt første trykte verk utgitt i Saturday Evening Post. «Shot Down Over Libya» skildrer krasjlandingen hans i ørkenen i september 1940. Det er forfatteren C. S. Forester som har oppfordret Dahl til å skrive noe fra tiden som kampflyver som også kan brukes som propaganda for britene. Dette blir starten på et forfatterskap som inneholder både barnelitteratur og noveller for voksne. (01.08.1942)

I Skien avsløres et omfattende ulovlig salg av margarin, hvor praktisk talt alle fylkets ca. 140 kolonialkjøpmenn er involvert. Det dreier seg om omtrent 30 000 kilo margarin som er solgt uten anvisning. Det er foreløpig utstedt forelegg mot seks kjøpmenn. I én enkelt kommune er 20 forretninger innblandet. Hovedmannen, en margarinagent, blir dømt til 90 dagers ubetinget fengsel og fradømt retten til å drive agentvirksomhet i ett år. (01.08.1942)