20 jødiske menn fra Falstad blir sendt til leirene Veidal og Badderen i Nord-Troms for å bygge en seks kilometer lang snøoverbygning langs riksveien. Utenom dårlig og hardt vær kommer ikke fangene til å lide i leirene. Dette takket være Røde Kors i Tromsø, som forsyner fangene med blant annet mat og klær. Befolkningen på stedet bidrar også, og fangene får levert pakker fra sine pårørende. (28.08.1942)