To tyskere kommer trampende inn i Erling Berg Pedersens hjem og arresterer ham. Han er en av redaktørene i den illegale avisen Patrioten. Han sendes til Grini og senere til konsentrasjonsleiren Natzweiler i Frankrike. Pedersen blir fratatt både giftering og lommeur. I mai 1945 kommer han hjem til Norge igjen, men med en naken ringfinger. Gifteringen og lommeuret blir imidlertid levert tilbake til familien og Pedersens datter Marit i 2012. (01.08.1942)

Den illegale avisa Fritt Norge omtaler kong Haakons nært forestående 70-årsdag på forsiden, med følgende oppfordring: «Alle gode nordmenn hedrer kongen på hans fødselsdag ved å bære en frisk blomst i knapphullet.» (01.08.1942)

Roald Dahl, som siden april har virket som assisterende flyattaché hos den britiske ambassaden i Washington, får sitt første trykte verk utgitt i Saturday Evening Post. «Shot Down Over Libya» skildrer krasjlandingen hans i ørkenen i september 1940. Det er forfatteren C. S. Forester som har oppfordret Dahl til å skrive noe fra tiden som kampflyver som også kan brukes som propaganda for britene. Dette blir starten på et forfatterskap som inneholder både barnelitteratur og noveller for voksne. (01.08.1942)

I Skien avsløres et omfattende ulovlig salg av margarin, hvor praktisk talt alle fylkets ca. 140 kolonialkjøpmenn er involvert. Det dreier seg om omtrent 30 000 kilo margarin som er solgt uten anvisning. Det er foreløpig utstedt forelegg mot seks kjøpmenn. I én enkelt kommune er 20 forretninger innblandet. Hovedmannen, en margarinagent, blir dømt til 90 dagers ubetinget fengsel og fradømt retten til å drive agentvirksomhet i ett år. (01.08.1942)