MT Vardaas av Arendal blir skutt i brann av en tysk ubåt på reise fra Cape Town til Trinidad. Besetningen på 41 mann kommer seg i livbåter og ror inn til Tobago. Dagen etter senkes skipet av et britisk krigsskip, fordi det er en fare for den øvrige skipsfarten. (30.08.1942)