Statspolitiets kontorer for Oslo og Akershus i Henrik Ibsens gate 7 (nå Hammersborggata 19) sprenges av Osvaldgruppen. Torturist og statspolitibetjent Tofteberg blir dødelig skadet idet han løfter av telefonrøret og utløser sprengladningen på 2,5 kilo dynamitt. Han dør på ettermiddagen. To betjenter skades og kontorene blir ødelagt. Sju menn og én kvinne av de arresterte for aksjonen blir skutt på Trandum i september. Asbjørn Sunde og Petter Bruun blir etterlyst etter aksjonen, og det blir utlovet belønning på 100 000 kroner for opplysninger. Asbjørn Sunde tar en kirurgisk operasjon på Rikshospitalet som gjør ham ugjenkjennelig. (21.08.1942)