Leder for Einsatzgruppe Wiking, Willi Henne, har tidligere antatt at det trengs 50 000 arbeidere for tyske byggeprosjekter i Norge. Nå har imidlertid innsatsgruppen aspirasjoner om å tilføre 145 000 krigsfanger i løpet av kommende år, hvorav 15 000 er tiltenkt bygging av befestningsanlegg, 10 000 til veibygging og 120 000 til jernbane. Sistnevnte tall ligger ikke langt unna Nikolaus von Falkenhorsts vurdering om at byggingen av jernbanen i Nord-Norge vil kreve 145 000 sovjetiske krigsfangers innsats over fire til seks år. (23.08.1942)

To etterretningsagenter, Peter Andreas Hansen Ravik (30) og Evald Anton Knudsen (23), blir oppdaget av tyske vaktposter etter at de er landsatt av et norsk Catalina-fly ved Andøya. Soldatene åpner ild, og Ravik blir drept. Knudsen kommer seg unna; han ligger i dekning i tre uker hos sine foreldre på Andøya mens tyskerne gjennomtråler distriktet. Så tar han seg over til Sverige og senere tilbake til Skottland. Det viser seg senere at agentene ble ilandsatt på feil øy i feil fylke. (23.08.1942)

SS-Sturmbannführer Anton Kaindl utnevnes til leirkommandant i Sachsenhausen. Samtidig begynner SS-legen Schmitz å utføre medisinske eksperimenter på fanger. (22.08.1942)

To mann fra basen på Shetland, Per Blystad og Mindor Borge, drar til norskekysten i en 26 fots båt for å rekognosere. De forsvinner sporløst, selv om man vet at de har vært innom Sunnmørskysten. (22.08.1942)

Folk i Lillehammer-distriktet har vært ivrig opptatt med å plukke hyllebær og rognebær, og bøndene kommer nå med hele kjerrelass fulle av slike bær. Det er en fabrikk i byen som kjøper bærene og betaler henholdsvis 50 og 40 øre per kilo. En dagsfortjeneste på 50 kroner er vanlig. (22.08.1942)

Silkestrømper er noe man ikke får tak i hver dag, og utenfor en butikk i Steinkjer som har kunngjort salg av dette, oppstår det en lang kø av kvinner. To kvinner når samtidig frem til disken og får tak i ett par. Ingen av dem vil slippe, og det ender med at de sliter strømpene tvers over. (22.08.1942)

Mange av de flere hundre lærerne som har hatt en hard arbeidssommer i Kirkenes, med dårlig mat og elendige boforhold, har blitt syke. Enkelte av dem har nådd grensen for hva de kan tåle. Nå i august får lærerne beskjed om at de kan bli frigitt og sendt sørover på én betingelse: De må undertegne nedenforstående erklæring. For lærerne er det klart at de står ved en skillevei: Ikke bare de syke, men alle må bestemme seg for hva de skal gjøre. Splittelse må for enhver pris unngås. Det ender med at alle lærere blir enige om å undertegne erklæringen, fordi en vinter i Kirkenes under slike forhold vil bety slutten for mange av dem. Kampen ser dessuten ut til å være vunnet: De har fått høre rykter om at Quislings rikstingsplaner faller i fisk. Dermed ønsker de å fortsette kampen mot nazifiseringen når de igjen står i klasserommet.

(22.08.1942)

Statspolitiets kontorer for Oslo og Akershus i Henrik Ibsens gate 7 (nå Hammersborggata 19) sprenges av Osvaldgruppen. Torturist og statspolitibetjent Tofteberg blir dødelig skadet idet han løfter av telefonrøret og utløser sprengladningen på 2,5 kilo dynamitt. Han dør på ettermiddagen. To betjenter skades og kontorene blir ødelagt. Sju menn og én kvinne av de arresterte for aksjonen blir skutt på Trandum i september. Asbjørn Sunde og Petter Bruun blir etterlyst etter aksjonen, og det blir utlovet belønning på 100 000 kroner for opplysninger. Asbjørn Sunde tar en kirurgisk operasjon på Rikshospitalet som gjør ham ugjenkjennelig. (21.08.1942)

Den svenske konsulen i Stettin melder til det svenske utenriksdepartementet at det foregår massemord i Øst-Europa ved bruk av gass. (20.08.1942)

Osvaldgruppen utfører et likvidasjonsforsøk mot stapolege Hans Eng etter oppdrag fra Milorg og Politigruppa. Forsøket mislykkes. (20.08.1942)

Kompani Linge ilandsetter en våpeninstruktør og radiooperatør fra ubåt i Televik, mellom Flekkefjord og Åna-Sira. Disse skal forsterke “Cheese”-organisasjonen, men blir lite effektive grunnet samarbeidsproblemer mellom norske myndigheter i London/Milorg og britiske myndigheter/SOE. (20.08.1942)

Ministerpresident Quisling undertegner en lov om at det inntil utgangen av 1943 ikke er tillatt å melde seg ut av eller nedlegge verv i næringsorganisasjoner uten at relevant fagdepartement har godtatt dette. Loven er en forberedelse til Quislings planer om å opprette et riksting. (20.08.1942)

Etter ett års krigsinnsats i Storbritannia deltar mange norske krigsflyvere i Operasjon Jubilee mot den nordfranske kystbyen Dieppe. Som bare to av hele 70 allierte skvadroner, holder de norske 331- og 332-skvadronene tyske fly på avstand under en britisk-kanadisk narreinvasjon. Toktet er en øvelse i å skade tyske installasjoner og få erfaring med å takle tyskernes festningsverker langs kysten. Dette med tanke på en senere og mye større invasjon; landgangen i Normandie/D-dagen. Når dagen er over har de norske skvadronene mistet syv fly og to flyvere til krigsfangenskap, mens de har skutt ned minst 14 tyske fly og skadet 11. Raidet blir for øvrig et blodbad, der 3367 av de 6086 allierte landgangssoldatene enten blir drept, såret eller tatt til fange. (19.08.1942)

Svartebørshandel med flesk medfører stor risiko for parasittsykdommen trikinose. Den kan opptre hvor som helst og når som helst, og det skal man være oppmerksom på når man kjøper ukontrollert flesk, sier en veterinær. (19.08.1942)

Ing. O. Schøyens Bilcentraler kunngjør reiserasjonering på bilrutene innen Akershus fylke. Fra nå av må man ha månedskort for å være sikker på å komme med bussene. På Hønefoss-ruten er det plassbestillinger som før. (19.08.1942)

I Oslo og mange andre steder i landet foregår innsamling av håravfall som sendes til en filtfabrikk i Flekkefjord. Det er 250 innsamlingssteder i Oslo. Håravfallet går til flere formål, som til innleggssåler, pakninger, teppeunderlag og stolseter. Etter hvert blir denne typen hårinnsamling systematisert i konsentrasjonsleire i Europa: Avbarbert menneskehår skal blant annet brukes som tetningsmiddel til røranleggene i ubåter. (18.08.1942)

MS Triton av Tønsberg blir torpedert og senket av en tysk ubåt ved Azorene. Skipet synker i løpet av 7-8 minutter, og mannskapet på 40 blir reddet av britiske SS Baron Dunmore. (17.08.1942)

En mann fra Halden må trolig betale 625 kroner for fire liter melk. Han har kjøpt melken hos en bonde, men på hjemveien blir han og hans sønn stoppet av prispolitiet. Mannen blir ilagt en bot på 250 kroner, sønnen en bot på 25 kroner, mens selgeren er ilagt bot på 350 kroner som nok kjøperen må betale. (17.08.1942)

På en holme utenfor Kirkenes har prispolitiet beslaglagt et større vareparti som er gjemt unna. Det tilhører en kjøpmann og består av kaffe, erter, gryn, hvetemel, bønner, nøtter og annet. (17.08.1942)