Ministerpresident Quisling kommer til hjembygda Fyresdal. Han drar blant annet til prestegården, hvor han på stedet avsetter soknepresten, forviser ham fra bygda og beslaglegger alt han eier. (13.08.1942)

Skolene meddeles at årets «potetferie» kan tas fra 15. september til 10. oktober dersom det er behov for hjelp under potetopptakingen. (13.08.1942)