MT Havsten av Tønsberg blir torpedert av den tyske ubåten U160 på reise fra Freetown til Trinidad i ballast. Andremaskinist Haakon Stene omkommer, mens kaptein Gjert Olsen og en britisk telegrafist tas til fange. Resterende mannskap når land med livbåter ti dager etter. Skipet holder seg flytende i noen dager, før den italienske ubåten Tazzoli sender det til bunns. (04.08.1942)

En 20 år gammel kvinne blir arrestert på Bardufoss fordi hun har forsøkt å stikke tobakk til sovjetiske krigsfanger. Mange nordmenn kommer til å forbarme seg over krigsfanger ved å gi dem både mat og tobakk gjennom okkupasjonstiden. (04.08.1942)

Det opprettes egen kvinneavdeling i Falstad fangeleir. De isoleres på loftet i hovedbygningen. Avdelingen styres av tyske, kvinnelige»vaktmesterinner», blant andre Frida Partenheimer og Maria Robbe. Etter hvert får kvinnene arbeidsoppdrag i vaskekjelleren, på kjøkkenet og i skredderverkstedet, og slik oppstår noe kontakt med de mannlige fangene. (04.08.1942)

Ordføreren i Nes på Romerike har sendt en henstilling til fylkesmannen om at det blir gjort kort prosess med alle de taterfølger som gjester bygdene. De driver etter sigende illegal handel i stor målestokk og stjeler med seg det de kommer over. «Folk er aldri trygge på disse fantefølger, og det er på tide at deres virksomhet blir stoppet», skriver ordføreren. En god del vanlige omstreifere er også ute på farten, skal en tro rapporter fra bygdene. (04.08.1942)