NS’ folkedomstol dømmer 21 personer til fra fire til ni måneders fengsel for fremstilling og distribusjon av “hemmelige” aviser. (05.06.1942)