Carl Petter Johansen fra Hisøy blir henrettet i Brandenburg. Han har vært involvert i en sak der de andre dømte ble henrettet i februar, men Johansen har blitt sendt til Tyskland og dømmes og henrettes der på grunn av en annen sak. (05.06.1942)