I statsråd i London blir det bestemt at vernepliktsalderen skal heves fra 37 til 55 år for personell i Storbritannia. I krigens tre siste år omfatter utskrivningen i Storbritannia dermed 37 års-klasser (18-55). (05.06.1942)