Samme dag som konfrontasjonen i Telavåg, blir 12 personer fra Telavåg ført til Bergen for tortur og forhør, blant andre Laurits og Martha Telle som begge er i 60-årene. Det utføres en en razzia i bygda, der man finner betydelige mengder våpen, ammunisjon, radioutstyr og matvarer som er smuglet inn fra England. (26.04.1942)

Tre sivile mister livet og seks blir såret under et flyangrep på Vardø. 15 bygninger får store materielle skader. (26.04.1942)

Det er stor mangel på sykler i hele landet, og i Oslo og andre byer er det praktisk talt umulig for privatpersoner å få kjøpt sykkel. Man må søke gjennom et firma som kan dokumentere behov, og selv da må man i beste fall regne med lang ventetid. (26.04.1942)

En norsk angiver leder 12 Gestapo-menn til Laurits og Martha Telles bolig i Telavåg. Mennene springer opp i andre etasje i boligen og finner de to Linge-karene Arne Værum og Emil Hvaal. Værum griper tak i Gestapo-sjef Behrens’ pistol og skyter ham i hodet på kloss hold. Han skyter mot flere Gestapo-menn mens han selv blir beskutt. Hvaal får også tak i sin pistol og skyter SS-Führer Bertram. Deretter blir han selv truffet og blir liggende. Tyskerne styrter ut av boligen og etterlater seg to drepte Gestapo-menn. Værum dør av skadene, mens Hvaal overlever, settes i fangenskap og blir skutt på Trandum i 1943. (26.04.1942)

Landets eldste avis, Bergens Aftenblad, har sendt ut sitt siste nummer. Avisen så dagens lys i 1765. I Bergen er det nå bare to aviser igjen, Bergens Tidende og Morgenavisen, idet også Dagen stopper utgivelsene. (25.04.1942)

Norske statsborgere har i den senere tid flere ganger tatt kontakt med krigsfanger, dels gitt dem mat og drikke og i noen tilfeller hjulpet dem med å flykte. I den anledning gjør de tyske myndigheter oppmerksom på at slik omgang er forbudt og straffes med tukthus. Den som hjelper en krigsfange med å flykte og gir ham husly, mat, klær og liknende, må regne med dødsstraff for «begunstigelse av fienden». (25.04.1942)

Kirke- og undervisningsdepartementet sender ut rundskriv til lærerne: Undervisningen skal gjenopptas over hele landet, og lærerne blir ikke pålagt nye plikter som er i strid med ansettelsesvilkårene. Etter en del diskusjon blir lærerne enige om å følge anmodningen om å gjenoppta undervisningen; rundskrivet er i praksis en kapitulasjon fra myndighetenes side. Lærerne står imidlertid fast på at de ikke vil være medlemmer av lærersambandet og at de ikke vil lære elevene noe som strider mot deres samvittighet. (25.04.1942)

Johan Bjørgan fra det tyske statspolitiet ankommer Telavåg for å lete etter radioutstyr. Det er fra før kjent at bygda har en patriotisk innstilt lokalbefolkning, blant annet på grunn av Englandsfarten fra området. En misforståelse gjør at Bjørgan blir tatt for å være motstandsmann, og han blir dermed tilbudt skyss til England og får kjennskap til at noen gjemmer seg i Laurits Telles hus. Han varsler umiddelbart Sipo og Gestapo om dette. (25.04.1942)

Menighetsfakultetet og Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo avgir en felleserklæring med tilslutning til grunnsetningene i Kirkens grunn på alle punkter. (25.04.1942)

Fra Bergen rapporteres det om en stygg pengeutpressingsaffære: En forretningsmann har mottatt et trusselbrev der han blir bedt om å utbetale 6000 kroner, hvis ikke vil han bli angitt til myndighetene for å ha ulovlig radio. Tre mann blir arrestert og tilstår, og blir idømt fengselsstraff. Det viser seg at forretningsmannen ikke har noen radio. (24.04.1942)

DS Stensaas av Arendal, som frakter materiell for de tyske troppene, blir torpedert og senket av en russisk ubåt ved Sletnes fyr på reise fra Narvik til Kirkenes. Mannskapet blir reddet av en annen ubåt. (23.04.1942)

To båter fra Værøy, MK Trio og MK Perly, har forlist utenfor Røst. Totalt ni ungdommer omkommer i et forrykende uvær. Øysamfunnene Værøy og Røst er i dyp sorg og fortvilelse over de smertelige tapene. Opptakten til det hele var at det ryktes at noen sunnmøringer fikk mye storlange på Mortengrunnen vest for Røst. Dette fisket ville de to værøybåtene gjerne være med på. Barometeret indikerte uvær og advarslene var mange, men ungdommelig pågangsmot og arbeidslyst var sterkere enn advarslene. (23.04.1942)

Vidkun Quislings regjering innfører 1. mai som lovfestet fridag. Dagen har vært en nasjonal festdag i Tyskland siden 1933, innført av nazistene, og den har vært offisiell norsk flaggdag siden 1935. Quisling ønsker å kalle dagen «arbeidets dag» og frata dens betydning fra fagforeningene. (23.04.1942)

Den ueskorterte MS Reinholt av Oslo blir beskutt av en tysk ubåt på reise fra Santos til New York. Båtsmann John Sætre blir drept på stedet av en granat som treffer foten av staget mellom lukene på akterdekk, og splintene fra detonasjonen river opp beina på tømmermann Karl Lundstrøm og den danske telegrafisten Hans Mortensen. Reinholt besvarer angrepet med 14 skudd fra kanonen, og ubåten dykker ned. Mannskapet får slukket brannene om bord og reparerer styremaskinen slik at de kommer seg til land i Brooklyn. (23.04.1942)

DS Skjerstad, med flere hundre lærere om bord, ankommer Harstad for å plukke opp flere lærere som skal til fangeleiren i Kirkenes. Båten er overfylt. På kaia står gråtende Røde Kors-damer klare med mat til fangene, som de ikke får lov til å levere. (22.04.1942)

En stor spritsak behandles ved byretten i Stavanger. En «handelsmann» fra byen er siktet for å ha omsatt et større parti denaturert sprit som han har kjøpt fra fem fiskere fra Rennesøy. Mannen har betalt 4125 kroner for spriten, og hans fortjeneste er på 20 500 kroner. Han dømmes til 90 dagers fengsel, foruten bot og inndragning. (22.04.1942)

Skinnvarer for 35 000 kroner er stjålet i Kristian Augusts gate. 3500 kroner utloves for opplysninger. (22.04.1942)

Per Carlson har blitt sveitfører for Hirden og «gardesjef» for Quislings førergarde. Her trener førergarden vaktavløsning foran Jar skole. (21.04.1942)

DS Bris av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt utenfor vestkysten av USA på reise fra Baltimore til Brasil. Tre mann omkommer. (20.04.1942)

Adolf Hitler fyller år, og det blir gitt ordrer om at samtlige gaster og offiserer på Tirpitz skal stille i sine fineste uniformer på dekk. Inspeksjon og eksersis er obligatorisk, og tysk musikk høres over høyttalerne. Skipene Nordmark og Pellworm ligger ankret vest for Tirpitz i Åsenfjorden, idet Hitler blir hyllet om bord på Tysklands største og mest fryktede slagskip. (20.04.1942)