Resterende lokaler i Oslo katedralskole blir rekvirert av tyskerne. Siden april 1940 har elever og lærere delt skolen med Wehrmacht. Nå er det imidlertid slutt på undervisningen her, og undervisningen flyttes til Nissens pikeskole fra 7. mai. I mellomtiden foregår en del undervisning i private hjem. (10.04.1942)

MS Chr. Knudsen av Porsgrunn forsvinner under en reise fra New York til Cape Town. Det viser seg senere at skipet har blitt torpedert av den tyske ubåten U-85. Været er stormfullt i dagene rundt sekningen, og 25 nordmenn og åtte utlendinger blir borte. (10.04.1942)

Avholdsfolkets Fellesutvalg i Drammen henstiller til Drammen kommune om at Vinmonopolets to utsalg i byen blir stengt. De lange køene foran brennevinsutsalgene er ikke noe vakkert syn i disse tider, fremholder utvalget. (10.04.1942)