Undervisningen stopper opp på Bekkelaget skole i Oslo, når et tysk kompani marsjerer inn i skolegården og rekvirerer bygget. Undervisningen må fra nå av skje på alternative steder. Ordren er at okkupasjonsmakten har bruk for skolen. Lærerpersonalet har i forkant ryddet unna skolemateriell som kart, plansjer, fysikkapparater, kjøkkentøy, symaskiner, sløydverktøy og liknende som har vært lagret rundt omkring i nærheten. Kun bord og stoler står igjen når tyskerne okkuperer skolen. (18.04.1942)