MS Balkis av Oslo har blitt torpedert og senket av den italienske ubåten Piedro Calvi på reise fra Halifax til Pernambuco. Fire mann blir drept om bord, mens en norsk kvinne og en chilener drukner når den ene livbåten kantrer. Overlevende tas opp av en svensk båt. (11.04.1942)

MS Grenanger av Bergen blir torpedert og senket uten varsel av den tyske ubåten U-130, på reise fra Santos til New York lastet med stykkgods og kaffe. Mannskapet kommer seg velberget i livbåtene. (11.04.1942)

Flyalarm i Vardø, men ikke noe fly. Ny flyalarm noe senere, etterfulgt av tre fly av ukjent nasjonalitet i stor høyde fra øst mot vest. De slipper en del bomber på Skagen og en del i Bussesundet. Ingen sivil skade. (11.04.1942)

Gunnar Stenersens forlag har annonse i avisa: «Vårens store subskripsjonsserie: Store Tyske Romaner. Utvalg ved Finn Halvorsen. Serien utkommer med ett bind i måneden i ti måneder. Pris kr. 10,00 per bind innbundet.» (11.04.1942)