Maskinist Lars Olaf Drange fra Tysnes omkommer når amerikanske SS Leslie blir torpedert utenfor Florida. Han blir gravlagt på North Branch kirkegård i Nebraska. (13.04.1942)

Harald Emil Kristiansen Braathen, med dekknavnet «Olsen», som har vært med på flere sabotasjeaksjoner med Osvald-gruppa, blir arrestert. Han sendes til Hamburg og senere Sachsenhausen, anklaget for høyforræderi. Han dør på tampen av krigen av tuberkulose i Brandenburg tukthus og etterlater seg kone og to sønner. (13.04.1942)

Osvald-gruppen sprenger et ammunisjonslager på Oslo havn. Resultatet blir skader på anlegget. (13.04.1942)

Et tysk JU-88 bombefly havarerer ved Refsbotn mellom Hammerfest og Banak etter å ha fløyet tomt for drivstoff. Mannskapet hopper ut i fallskjerm før flyet tar bakken. (13.04.1942)

Etterretningsorganisasjonen «Vega» blir opprettet i Larvik. Personene bak er Oskar Næss og Finn Berger, som har kommet inn fra Shetland. Deres oppgave er å rapportere om fiendtlig skipstrafikk. (13.04.1942)

Folk klager over at brødet ikke henger sammen – det blir bare smuler og skorper når man forsøker å skjære i det. En bakermester sier det kommer av at det for øyeblikket er svært mye bygg og havre i brødmelet, derimot er det liten tilsetning av rug og hvete. Brødet må syres riktig og man må ha riktig ovnstemperatur under stekingen. (13.04.1942)

Departementet foretar et lite tilbaketog: Nå heter det at «å nedlegge sitt embete i statskirken uten å ha fått innvilget avskjed er en rettsstridig handling. Ingen har lov til å forlate sitt embete før han har fått behørig avskjed. De prester som ønsker å avslutte sin prestegjerning, må søke avskjed på vanlig vis». Bakgrunnen for tilbaketoget er den enorme oppmerksomheten kirkestriden har fått, også i utlandet. (13.04.1942)