Landets eldste avis, Bergens Aftenblad, har sendt ut sitt siste nummer. Avisen så dagens lys i 1765. I Bergen er det nå bare to aviser igjen, Bergens Tidende og Morgenavisen, idet også Dagen stopper utgivelsene. (25.04.1942)

Norske statsborgere har i den senere tid flere ganger tatt kontakt med krigsfanger, dels gitt dem mat og drikke og i noen tilfeller hjulpet dem med å flykte. I den anledning gjør de tyske myndigheter oppmerksom på at slik omgang er forbudt og straffes med tukthus. Den som hjelper en krigsfange med å flykte og gir ham husly, mat, klær og liknende, må regne med dødsstraff for «begunstigelse av fienden». (25.04.1942)

Kirke- og undervisningsdepartementet sender ut rundskriv til lærerne: Undervisningen skal gjenopptas over hele landet, og lærerne blir ikke pålagt nye plikter som er i strid med ansettelsesvilkårene. Etter en del diskusjon blir lærerne enige om å følge anmodningen om å gjenoppta undervisningen; rundskrivet er i praksis en kapitulasjon fra myndighetenes side. Lærerne står imidlertid fast på at de ikke vil være medlemmer av lærersambandet og at de ikke vil lære elevene noe som strider mot deres samvittighet. (25.04.1942)

Johan Bjørgan fra det tyske statspolitiet ankommer Telavåg for å lete etter radioutstyr. Det er fra før kjent at bygda har en patriotisk innstilt lokalbefolkning, blant annet på grunn av Englandsfarten fra området. En misforståelse gjør at Bjørgan blir tatt for å være motstandsmann, og han blir dermed tilbudt skyss til England og får kjennskap til at noen gjemmer seg i Laurits Telles hus. Han varsler umiddelbart Sipo og Gestapo om dette. (25.04.1942)

Menighetsfakultetet og Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo avgir en felleserklæring med tilslutning til grunnsetningene i Kirkens grunn på alle punkter. (25.04.1942)