Per Borten, som er forsyningsinspektør i Direktoratet for proviantering og rasjonering, har i oppgave å forhandle med den tyske okkupasjonsmakten om fordeling av forsyninger mellom sivile og de tyske styrkene. Han klager nå over at det er vanskelig å kontrollere reinkjøttomsetningen på Røros. I et brev til lappefogden skriver han at det er levert en del reinslakt til Wehrmacht og det tyske politi som ikke er rapportert, og at tyske kommandanter har skrevet ut fullmakter som norske «formidlere vifter omkring med». Av de lokale forsyningsnemndene får han også stadig muntlige beskjeder om hvem som skal levere et visst antall reinsdyr til tyskerne. (16.04.1942)

Britiske myndigheter har beregnet at 157 norske tankskip har gjort 615 reiser og fraktet 6,9 millioner tonn olje til Storbritannia i perioden 9. april 1940 til 9. april 1942. Dette utgjør omtrent en tredjedel av de totale tilførslene til landet. (16.04.1942)

Marcus Bermann, en jøde fra Russland som driver forretningen Berliner-bazaren i Kristiansund, blir arrestert av tyskerne og innsatt i Ålesund fengsel. Forretningen blir samtidig konfiskert. Årsaken er etter Bermanns oppfatning at vareopptellingen tyskerne ville han skulle gjøre har gått for sakte. Etter hvert overføres han til Vollan fengsel i Trondheim, hvor han blir «nervesyk» og overføres til sykehuset. Senere lykkes han i å flykte til Sverige med sin kone og takker de ansatte på Trondheim sykehus for at tyskerne ikke fikk sende ham til Oslo og videre til Tyskland. (16.04.1942)