Fra Bergen rapporteres det om en stygg pengeutpressingsaffære: En forretningsmann har mottatt et trusselbrev der han blir bedt om å utbetale 6000 kroner, hvis ikke vil han bli angitt til myndighetene for å ha ulovlig radio. Tre mann blir arrestert og tilstår, og blir idømt fengselsstraff. Det viser seg at forretningsmannen ikke har noen radio. (24.04.1942)