En norsk angiver leder 12 Gestapo-menn til Laurits og Martha Telles bolig i Telavåg. Mennene springer opp i andre etasje i boligen og finner de to Linge-karene Arne Værum og Emil Hvaal. Værum griper tak i Gestapo-sjef Behrens’ pistol og skyter ham i hodet på kloss hold. Han skyter mot flere Gestapo-menn mens han selv blir beskutt. Hvaal får også tak i sin pistol og skyter SS-Führer Bertram. Deretter blir han selv truffet og blir liggende. Tyskerne styrter ut av boligen og etterlater seg to drepte Gestapo-menn. Værum dør av skadene, mens Hvaal overlever, settes i fangenskap og blir skutt på Trandum i 1943. (26.04.1942)