Norske statsborgere har i den senere tid flere ganger tatt kontakt med krigsfanger, dels gitt dem mat og drikke og i noen tilfeller hjulpet dem med å flykte. I den anledning gjør de tyske myndigheter oppmerksom på at slik omgang er forbudt og straffes med tukthus. Den som hjelper en krigsfange med å flykte og gir ham husly, mat, klær og liknende, må regne med dødsstraff for «begunstigelse av fienden». (25.04.1942)