Lensmann Oppegaard i Stange får melding fra politimesteren på Hamar: Rømte russiske krigsfanger er på flukt i hans kommune. Lensmannen agerer umiddelbart. Han arresterer flere russere i områdene de først ble observert, på Espa, Tangen og Bekkelaget i Ottestad. Sammen med en kollega fra lensmannskontoret og to hirdmenn drar han så rundt på gårder sør for Stange, på jakt etter de øvrige russiske rømlingene. Han sender også ut andre lokale NS-folk på jakt, blant annet to unge hirdgutter som han utstyrer med hver sin skarpladde rifle. De russiske fangene skal fanges, koste hva det koste vil, og for de som finner på å hjelpe dem venter konsekvenser av ytterste alvorlighet. (19.04.1942)

Motorbåten Mars fra den norske etterretningsbasen på Shetland returnerer ikke etter et oppdrag på Vestlandet. Sannsynligvis er den bombet ned utenfor norskekysten. (19.04.1942)