MT Elsa av Oslo blir angrepet av japanske krigsskip på reise fra Madras til Calcutta. Én mann omkommer, mens noen blir skadet. (06.04.1942)

MT Koll og MT Kollskegg av Oslo blir senket utenfor østkysten av USA. På Koll bli maskinrommet antent med det samme torpedoen treffer, og seks mann omkommer. Av Kollskeggs besetning blir fem drept. (06.04.1942)

Robert Danielsen fra Gula blir drept av en granatsplint om bord på britiske MS Tack, i kamp med japanske flåtestyrker utenfor Calcutta. Han etterlater seg en engelsk kone og ett barn. (06.04.1942) 

En steinmeteoritt på 254 gram av typen kondritt faller ned ved Pollen gård i Nesna i Nordland. Nedfallet skjer i en halvmeter dyp snø, bare én meter fra finneren Andreas Pollen. I et intervju forteller han om sterk during idet den falt, samt at den var varm og luktet vondt. (06.04.1942)