Terboven gir Quisling beskjed om at det foreløpig ikke kan bli noe av NS-lederens planer om et norsk Riksting, som Quisling hadde bebudet i sin tale ved statsakten i februar. Terboven vil ikke risikere at også landets arbeidere begynner å streike: «Da har vi hele landet i opprør». (12.04.1942)

Kirkene er overfylte i dag, når mange menigheter ønsker å ta farvel med sine prester og vise sin støtte til dem. (12.04.1942)