Johan Bjørgan fra det tyske statspolitiet ankommer Telavåg for å lete etter radioutstyr. Det er fra før kjent at bygda har en patriotisk innstilt lokalbefolkning, blant annet på grunn av Englandsfarten fra området. En misforståelse gjør at Bjørgan blir tatt for å være motstandsmann, og han blir dermed tilbudt skyss til England og får kjennskap til at noen gjemmer seg i Laurits Telles hus. Han varsler umiddelbart Sipo og Gestapo om dette. (25.04.1942)