Per Carlson har blitt sveitfører for Hirden og “gardesjef” for Quislings førergarde. Her trener førergarden vaktavløsning foran Jar skole. (21.04.1942)