Den ueskorterte MS Reinholt av Oslo blir beskutt av en tysk ubåt på reise fra Santos til New York. Båtsmann John Sætre blir drept på stedet av en granat som treffer foten av staget mellom lukene på akterdekk, og splintene fra detonasjonen river opp beina på tømmermann Karl Lundstrøm og den danske telegrafisten Hans Mortensen. Reinholt besvarer angrepet med 14 skudd fra kanonen, og ubåten dykker ned. Mannskapet får slukket brannene om bord og reparerer styremaskinen slik at de kommer seg til land i Brooklyn. (23.04.1942)