Menighetsfakultetet og Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo avgir en felleserklæring med tilslutning til grunnsetningene i Kirkens grunn på alle punkter. (25.04.1942)