Arne Meldal Værum (kodenavn penguin) og Emil Gustav Hvaal (kodenavn anchor) settes i land i Telavåg. Værum er fra Stavanger og ble vervet til Kompani Linge i 1941. Hvaal er fra Vestfold og har tjenestegjort som fallskjermhopper i den britiske marinen før han kom inn i Kompani Linge. Etter omfattende trening i Skottland er disse sendt til Telavåg for å fungere som telegrafister og delta i motstandsarbeidet. Telavåg har lenge vært et sentralt sted for Englandsfarten, og både Shetlandsgjengen og andre skøyter har ilandsatt og hentet agenter i området. Værum og Hvaal får losji hos ekteparet Laurits og Martha Telle. (17.04.1942)