Sverre Odd Kverhellen forlater Norge med sin egen fiskeskøyte; MK Laila. Han har gått fiskeriskole og styrmannskole og melder seg til tjeneste for Shetlandsgjengen i Lerwick. Ni personer er med ham på ferden. (08.04.1942)

DS Fanefjeld er på vei fra Island til Isafjord, men kommer aldri frem. To dager senere driver en livbøye i land ved Ønundarfjord. I bøyen ligger et lik som ikke kan identifiseres. Fanefjeld og besetningen på 24 mann, hvorav 18 nordmenn, kan ha kommet ut for en mine, en torpedering eller et flyangrep. (08.04.1942)

Quisling undertegner en rekke nye lover, blant annet en som gir departementet adgang til å nekte, eventuelt tilbakekalle, offentlig autorisasjon til å utøve et yrke eller drive en næring dersom vedkommende gjør seg skyldig i «utilbørlig forhold eller på annen måte gjør seg uverdig til den nødvendige tillit». Flere nye lover gjelder Den norske kirke, blant annet en lov om adgang til å utnevne lekmenn uten teologisk embetseksamen til geistlige embeter. (08.04.1942)

Samtlige prester mottar et statstelegram fra Kirkedepartementet om at embetsnedleggelsen oppfattes som «en opprørshandling rettet mot Norges frihet og selvstendighet». Prester bes om å tilbakekalle nedleggelsen av embetet innen 14. april klokken 14. Hvis ikke får de avskjed og må flytte fra presteboligen og distriktet. (08.04.1942)