DS Stensaas av Arendal, som frakter materiell for de tyske troppene, blir torpedert og senket av en russisk ubåt ved Sletnes fyr på reise fra Narvik til Kirkenes. Mannskapet blir reddet av en annen ubåt. (23.04.1942)

To båter fra Værøy, MK Trio og MK Perly, har forlist utenfor Røst. Totalt ni ungdommer omkommer i et forrykende uvær. Øysamfunnene Værøy og Røst er i dyp sorg og fortvilelse over de smertelige tapene. Opptakten til det hele var at det ryktes at noen sunnmøringer fikk mye storlange på Mortengrunnen vest for Røst. Dette fisket ville de to værøybåtene gjerne være med på. Barometeret indikerte uvær og advarslene var mange, men ungdommelig pågangsmot og arbeidslyst var sterkere enn advarslene. (23.04.1942)

Vidkun Quislings regjering innfører 1. mai som lovfestet fridag. Dagen har vært en nasjonal festdag i Tyskland siden 1933, innført av nazistene, og den har vært offisiell norsk flaggdag siden 1935. Quisling ønsker å kalle dagen «arbeidets dag» og frata dens betydning fra fagforeningene. (23.04.1942)

Den ueskorterte MS Reinholt av Oslo blir beskutt av en tysk ubåt på reise fra Santos til New York. Båtsmann John Sætre blir drept på stedet av en granat som treffer foten av staget mellom lukene på akterdekk, og splintene fra detonasjonen river opp beina på tømmermann Karl Lundstrøm og den danske telegrafisten Hans Mortensen. Reinholt besvarer angrepet med 14 skudd fra kanonen, og ubåten dykker ned. Mannskapet får slukket brannene om bord og reparerer styremaskinen slik at de kommer seg til land i Brooklyn. (23.04.1942)