MS Bidevind av Porsgrunn blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Bombay til New York med manganmalm. Alle 36 om bord blir reddet. (30.04.1942)

DS Taborfjell, på vei fra Cuba til Montreal med en sukkerlast, blir truffet og senket av en torpedo. Bare tre av 20 mann overlever. (30.04.1942)

Ny flyalarm i Vardø: Antakelig et russisk fly i 3000 meters høyde fra sørøst. Det faller fire 200-kilos bomber i strøket Vårberget – Russekjeila. Ingen sivil skade. (30.04.1942)

Samme dag som Gestapo-mennene som ble drept i Telavåg blir begravet, blir 18 unge menn skutt og drept på Trandum som straff. De har alle blitt arrestert for forsøk på flukt til England, den såkalte «Ålesundgjengen», men har ellers ingen forbindelse til Telavåg. Henrettelsene i dag er en ren hevnaksjon fra tyskernes side. Goebbels noterer i dagboken sin om represaliene at «om nordmennene ikke kan lære å elske oss, skal de i alle fall frykte oss». (30.04.1942)

Rikskommissær Terboven har bestemt seg for å ta hevn for drapene på de to Gestapo-mennene i Telavåg. Han drar egenhendig til Telavåg for å starte en ren terroraksjon: Alle menn mellom 16 og 60 år samles foran huset til Laurits Telle for å se at det blir sprengt i luften. Deretter kommer turen til andre hus på tunet og enda noen flere hus i bygda. Soldatenes ordre er å sprenge bort eller brenne ned alt av menneskeverk i Telavåg, slakte alle dyr og senke alle båter. Denne ordren blir utført og 72 menn blir arrestert. (30.04.1942)

Fra og med 1. mai skal alle varer som stilles ut i eller utenfor butikkvinduer prismerkes tydelig og lett leselig. Varer som ikke er til salgs, skal markeres tydelig med «ikke til salgs» eller «utstillingsvarer». (30.04.1942)