I Bergen, Stavanger og andre bykommuner får kommunale funksjonærer noen dagers fri med lønn for å delta i våronna. En ny lov om arbeidshjelp for jordbruket bestemmer at enhver arbeidsgiver kan pålegges å avgi en tredjedel av sitt personale til tre ukers jordbruksarbeid. Arbeidstakeren får en tredel av sin lønn og får i tillegg lønn av gårdbrukeren samt et tilskudd fra staten. (15.04.1942)

Regjeringen i London utsteder en provisorisk anordning om nye skilsmisseregler for nordmenn som oppholder seg i utlandet: De kan få skilsmisse hvis ektefellen i Norge har gjort seg skyldig i utroskap eller har meldt seg inn i NS. Loven innebærer også at én part kan oppheve ekteskapet når partene grunnet krigen ikke lenger har kontakt. Dette fører til at flere nordmenn etter krigen kommer hjem med en ny britisk eller amerikansk hustru samtidig som hans norske kone og barn står på bryggen for å ta imot ektefelle og far uten å være informert om noe. Loven får tilnavnet «bigamiloven», også kalt «Lex Nygaardsvold», og den får mye kritikk etter krigen for å ta lite hensyn til forlatte kvinner som mister sin forsørger. Bildet viser en norsk matros sammen med en kvinne fra en småby i USA. (15.04.1942)