Telegrafist Erling Marthinsson og Linge-agent Christian Fredrik Fasting Aall er landsatt på Bulandet i Sogn med en radiosender for å etablere et kontaktnett. (29.04.1942)

Kompani Linge har droppet to mann i Telemark for å forsterke Cheese-området i Vest-Agder. Cheese er en etablert radiosender som opereres for å sende viktig informasjon om tysk virksomhet over til England. (29.04.1942)