Kirke- og undervisningsdepartementet sender ut rundskriv til lærerne: Undervisningen skal gjenopptas over hele landet, og lærerne blir ikke pålagt nye plikter som er i strid med ansettelsesvilkårene. Etter en del diskusjon blir lærerne enige om å følge anmodningen om å gjenoppta undervisningen; rundskrivet er i praksis en kapitulasjon fra myndighetenes side. Lærerne står imidlertid fast på at de ikke vil være medlemmer av lærersambandet og at de ikke vil lære elevene noe som strider mot deres samvittighet. (25.04.1942)