Quisling-regjeringen vedtar: «Nasjonal Samling er det statsbærende parti i Norge og fast forbundet med staten». Det vedtas en lov om vern mot visse angrep på staten og NS. Angrepet kan bestå av «usannferdig eller grovt forvansket utsagn», uberettiget bæring av partiets uniform eller kjennetegn eller løgnaktig å utgi seg som medlem av NS. (12.03.1942)