En rekke svenske aviser blir beslaglagt etter ordre fra den svenske justisministeren. Begrunnelsen er at de inneholder en artikkel om tortur i de tyske fengsler i Norge, og at det kan skade Sveriges forhold til tyskerne. Beslagleggelsen tas opp i Riksdagen, hvor flertallet støtter justisministeren. Kritikken mot dette er imidlertid sterk i Sverige. Artikkelen det gjelder er et resultat av den norske ambassades virksomhet: De har tatt opp forklaringer fra fanger som var sluppet ut av de tyske fengslene i Norge og deretter tipset de svenske redaktørene om fangenes opplevelser. I alt 300 000 aviseksemplarer har blitt sendt ut før de blir beslaglagt. (12.03.1942)