Det kommer en ny lov som pålegger skogeiere å hugge et visst minstekvantum trevirke i driftsåret 1941/42. Det er også gitt en lov om omsetning av visse viktige frøsorter til jordbruk og hagebruk. (07.03.1942)