Kirke- og undervisningsdepartementet meddeler skolestyrene at bare lærere som kan fremlegge kvittering på en erklæring om medlemskap i Norsk Lærersamband, skal få utbetalt lønn. Få lærere bøyer seg for dette. Landslederen for lærersambandet, riksstabssjef Orvar Sæther, har telegrafert til NS’ fylkesførere at de skal sende inn lister over lærere som bør plukkes ut til arbeidstjeneste. Noen fylkesorganisasjoner er ekstra tjenestevillige, som for eksempel Vestfold:

(07.03.1942)