Rasjoneringsmyndighetene i Oslo og Aker forbyr salg av poteter. Forbrukerne oppfordres til å kjøpe kålrot. Bakgrunnen er at man skal kunne sikre seg nok settepoteter til årets avling. Senere bestemmer direktoratet at det skal være forbudt å selge poteter i tre uker i alle kommuner hvor det er tilstrekkelige beholdninger av kålrot. (06.03.1942)