MT Sydhav av Oslo blir torpedet og senket av en tysk ubåt på reise fra Trinidad til Freetown. 24 overlevende blir reddet av et britisk fartøy etter mange timer, mens 12 personer omkommer. (06.03.1942)