Landets praktiserende jurister får sitt «samband» ved loven om Norges Advokatforbund. Høysterettsdommer Selmer er oppnevnt som landsleder. En aksjonskomité forbereder en protest på vegne av juristene. Man følger lærernes eksempel. (19.02.1942)