Domprost Arne Fjellbu i Trondheim blir avsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet. Som domprost utnevnes en ny NS-prest fra Nord-Norge. Etter at politiet hadde hindret folk fra å komme inn i Nidarosdomen til Fjellbus gudstjeneste 1. februar, har både biskop og domprost protestert i skarpe ordelag. Fjellbu hevder at den spesielt tillyste gudstjenesten kl. 11 hadde «en ekstraordinær karakter», med blant annet Hirden i sluttede formasjoner. Fjellbu mener at menigheten ikke kunne berøves sin gudstjeneste i sin kirke, og kunne dermed ikke erklære seg skyldig i noen form for politisk demonstrasjon. Han blir dermed avsatt. (19.02.1942)