Quisling trer for første gang fram for mediene samlet. Det skjer på en felles pressekonferanse på Grand Hotel i Oslo, etter hjemkomsten fra Berlin. Under pressekonferansen opplyser han om en sterkt stigende tilslutning til NS og bebuder samtidig en mulig avgrensning av denne tilstrømningen. (19.02.1942)