Minister Skancke svarer på protestbrevet han har fått fra biskopene. Han svarer med det idémessige grunnlaget for loven om samfunnstjeneste: «Som ansvaret for barnets oppdragelse er lagt på foreldrene, er ansvaret for folkets oppdragelse lagt på staten». (17.02.1942)