Minister Skancke svarer på protestbrevet han har fått fra biskopene. Han svarer med det idémessige grunnlaget for loven om samfunnstjeneste: “Som ansvaret for barnets oppdragelse er lagt på foreldrene, er ansvaret for folkets oppdragelse lagt på staten”. (17.02.1942)