London Radio har sendt ut en oppfordring til alle nordmenn om å holde seg innendørs i dag etter klokka 18. Dette til minne om de som har blitt henrettet av tyskerne. Oppfordringen får bred oppslutning. I Oslo har Nationaltheatret seks betalende tilskuere og Det Norske Teatret tyve. Også de fleste restauranter og kinoer er påfallende tomme. I Ålesund skriver NS-ordføreren: «Bak alle vinduer satt en ålesunder og trykket nesen mot ruten. Motvillig må jeg medgi at Ålesund ikke er en norsk by». (17.02.1942)