32 av de arresterte 100 mennene fra Arendalsgruppen blir sendt til Tyskland, etter 18 måneders varetekt. Planen er å stille dem for Reichskriegsgericht (rikskrigsretten) i Berlin. (17.02.1942)