Kulturdepartementet forbereder nye tiltak som skal sikre større kontroll med kunstnerne. Kravet fra 1941 om at sangere må ha tillatelse til å gi konserter, har bare ført til at svært mange av dem ikke opptrer i det hele tatt, og den NS-dominerte kringkastingen får dem ikke til å medvirke. Gulbrand Lunde skriver et brev til kringkastingen, med kopi til konsertbyråene, der han varsler en ny forordning som regulerer kunstneres rett til å opptre. Forordningen baseres på at de må forplikte seg til å ta engasjement for Norsk Rikskringkasting. Når dette brevet blir kjent, avstår de aller fleste musikere også fra å opptre som solister. (14.01.1942)