Henry Rinnan verver tre agenter mens NS arrangerer juletrefest på Dahls kafé i Steinkjer: Bjarne Jenshus, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. Alle inviteres til å være med på en aksjon mot flyktningtrafikken fra Sunnmøre til England. Sammen planlegger de å infiltrere ei gruppe flyktninger i Ålesund, mens Ragnhild Strøm skal fungere som kurer. Som resultat av dette skal omtrent 52 personer etter hvert bli arrestert, hvorav 22 kommer til å dø i fangenskap. (14.01.1942)