Fra starten av oktober er det forbudt å avertere tilbud om ekstra godtgjørelse til den som skaffer værelser, leiligheter eller andre ting som man kunne ønske å disponere. Prispolitiet griper inn mot slike annonser, som har vært å finne i alle aviser. (02.10.1941)